صنعت و رقابت

به منظور به دست آوردن یک نمای کلی از صنعت و رقابت، تصمیم ما بر آن شد که از مدل نیروهای پنج گانه پورتر ) Porter’s Five Forces ( به منظور رویکرد نظری تجزیه و تحلیل صنعت هتلداری مد نظر خود استفاده کنیم. کسب نتیجه از مطالعه در مولفه ها، بخشی از مردم و بطن هتل های مشابه و نزدیک به نظر ما به عنوان معیاری در پافشاری و قصد مضاعف در زمینه انتخابمان بوده است.

صنعت و رقابتصنعت و رقابت

تجزيه و تحلیل بالقوه بازار

به گفته مایکل پورتر، استاد دانشگاه هاروارد، مدل نیروهای پنج گانه یک راه خوب برای سنجش جذابیت یک بازار است، لذا توسط این مدل محیط رقابتی بازار با توجه به پنج مولفه قدرت مشتری )خریدار(، قدرت تامین کننده )عرضه کننده(، قدرت تهدید جایگزینی، قدرت تهدید ورود )تازه واردان( و قدرت شدت رقابت )با رقبای موجود( مورد تجزیه و تحلیل واقع گردید. لازم بذکر است تمرکز اصلی ما در سنجش بر روی قدرت مشتری و رقبا )قدرت شدت رقابت( با توجه به اهمیت بالای این دو نیرو بوده است.


چاپ   ایمیل

نظرات (0)

هنوز نظری ارسال نشده است

دیدگاه خود را بیان کنید

  1. ارسال دیدگاه به عنوان مهمان عضویت یا ورود به حساب کاربری.
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت